Elgesio atmintinė emigrantui

birželio 5th, 2009

Mielas užjūrio tautieti,

ant nosies vasara, atostogų metas, o tu jautiesi smarkiai pavargęs nuo kasdienio vištų kapojimo ir pakavimo maisto ceche? Planuoji nuo visko pailsėti ir pirmą kart nuo išvykimo porai savaičių iš Anglijos grįžti tėvynėn, į gimtąjį kaimą? Ima šioks toks jaudulys ir baimė grįžus nepasišiukšlinti prieš gimines, pažįstamus ir aplinkinius? Suprasdamas tavo nerimą  blog’as „Auksinė Varpa“ skuba  į pagalbą ir spausdina elgesio atmintinę, kuria besivadovaudamas savame  kaime būsi prideramai sutiktas  ir tinkamai įvertintas.

 • Prieš keliaudamas į tėviškę sukaupk kuo didesnes svarų  atsargas. Jei per visą buvimo užsienyje laiką nepavyko susitaupyti, pasiskolink iš pažįstamų. Gimtinėje jų prireiks, nes ten likę tautiečiai, tau grįžus turi matyti, jog užjūryje gyveni gerai ir pinigus nelabai teskaičiuoji.

 • Dalį  turimų svarų investuok į keletą naujų treningų ir kedų (sportinių kostiumų ir sportbačių). Labai brangių nepirk, rinkis išparduodamus, nes Lietuvoj likę, labdarynines ar padirbtas turgines drapanas dėvintys mužikai vis tiek tau pavydės.  Svarbiausia, žiūrėk, kad apranga būtų normalių, pripažintų firmų – “Nike”, “Adidas” ir pan.  Venk visokio šūdo su užrašu “Le coq”. Jei gimtajame kaimelyje pasitaikys koks užsienio kalbų žodyną vartęs ar Prancūzijoj uždarbiavęs veikėjas, gali būti skaudžiai išjuoktas.
 • Prieš keliaudamas gimtinėn nepamiršk užsukti į kokią mobiliakų parduotuvę ir nusipirkti paties naujausio ir gudriausio telefono. Nesibaimindamas imk jį su kelių metų sutartimi ar lizingu. Ateity kaip nors išsimokėsi. Tai, jog pusė  telefono funkcijų tau, vištienos apdirbėjui, nelabai reikalingos,  ne priežastis atsisakyti pirkinio. Juk viską darai vardan kilnaus tikslo – supažindinti gimtojo kaimo tamsuomenę  su naujausiomis Vakarų pasaulio technologijomis.
 • Keliauk ne vienas. Keliauk su draugais. Taip drąsiau. O kad būtų išvis drąsu -prieš pat skrydį žmoniškai prisigerk. Jei tik dar telpa, gerk ir skrydžio metu, o prisigėręs šūkauk, kabinėkis prie aplinkinių ir rūkyk tualete. Jei pastebėjai, jog burbantys keleiviai ar stiuardesės  yra anglai ir tavęs nesupranta, pašerk juos visais įmanomais keiksmais. Taip ne tik įrodysi savo vyriškumą ir narsą, bet ir tai, jog esi laisva, gyvenimą švenčianti asmenybė. Tuo tarpu aplink sėdintys tautiečiai supras, jog turi garbės skirsti su aukštą visuomeninį statusą užimančiu vištienos pakuotoju.
 • Išlipęs iš lėktuvo nepraleisk progos pasišaipyti iš Karmėlavos oro uosto. Tu žmogus iš užsienio, ir matei jų daugybę (turbūt net kokius du), tad savo pagrįstą kritiką gali tėkšti drąsiai ir garsiai. Aplinkiniai tą kaip mat supras ir, nuleidę galvas iš gėdos, tylės. Tiesa, dėl to, jog pernelyg smarkiai lėktuve šventei gyvenimą, gali tekti apsilankyti pas oro uosto apsaugos vyrukus. Nepamiršk jiems pabrėžti, jog per porą dienų uždirbti tiek, kiek jie per mėnesį, todėl tau nusišikt ant visokių gręsiančių baudų.
 • Iš oro uosto važiuodamas autobusu į gimtąjį kaimą toliau gerk alų ir garsiai  komentuok pro langą bėgančius vaizdus. Šūkauk, keikis, priekaištauk vairuotojui, jog šis važiuoja ne ta kelio puse. Tu jau kokį pusmetį gyvenai šalyje, kurioje eismas vyksta priešingai, tad tam turi visas teises. Kiti autobuso keleiviai kaip mat supras, jog turi garbės keliauti su pusiau užsieniečiu, tad suvokdami tavo asmenybės didybę tyliai ir ramiai sėdės.
 • Vos tik grįši į gimtinę, nulėk į vietos bankelį išsikeisti svarų. Keisk visą turimą sumą iškart, kad bankininkė ir už tavęs stovintys žmogeliai pamatytų tavo įspūdingą finansinę galią. Stovėdamas eilėje kelis kartus demonstratyviai perskaičiuok  banknotus. Tegu ubagiškos tautiečių širdys stoja iš pavydo nuo tavo glamonėjamų karalienių šlamesio.  Jei tik pasitaikys proga, mestelk keletą frazių apie banko darbą ir palygink jį su kokiu HSBC. Banko tarnautoja kaip mat sumos, jog turi garbės bendrauti ne su kokiu mužiku, o su šilto ir šalto regėjusiu, pasaulį išmaišiusiu klientu.
 • Išsikeitęs pinigus iškart pulk jais švaistytis. Juk grįžai ne iš šalies, kurioje  už du šimtus svarų šešias dienas per  savaitę pakuoji vištieną, o iš pažadėtosios žemės, kurioje beveik lyja pinigais. Investuok dešimtinę į informacijos sklaidą – pastatyk po bokalą “molio” vietos alubaryje susirinkusiai publikai, ir žinia apie tavo sugrįžimą kaip mat pasklis po kaimą. Tuo pačiu kaip ant mielių ims augti tavo, kaip pasiturinčio, gero ir dosnaus piliečio įvaizdis. Nuėjęs į vietos parduotuvę pirk tik brangiausias dešras ir alkoholį. Popierinių kraujaplazminių sasyskų ir pigiausio spiritizuoto marmalo laikai jau praeityje – dabar tu naujas  žmogus su nauju, užjūryje išpuoselėtu skoniu.
 • Jei tik įtemptam  gyvenimo šventimo grafike atrasi laiko, būtinai su draugeliais nuvažiuok į Akropolį. Net jei nieko ir nepirksi, apsuk jame porą ratų, prisėsk kavinėj pažiūrėti, kaip ledo arenoje čiuožinėja  žmonės. Jei pastebėsi kokį nemokantį čiuožti, pasišaipyk iš jo, nesibodėk jam parodyti ir viduriniojo piršto. Dabar tu  komunikabilus vakarietis, ir stiklinės pertvaros tavo bendravimo įgūdžiams – ne kliūtis. Nepamiršk užsukti į ir kokią drabužių parduotuvę. Pažiūrėjęs į kainas garsiai pareikšk, kad už šitą  50 lt. kainuojantį “gaidį” “Primark’e” moki po tris svarus.  Tegu iš laisvo, vakarus mačiusio žmogaus lūpų visi aplinkiniai išgirsta tiesą apie lietuviškų kapitalistų godumą.
 • Grįžęs į gimtinę atmink, jog kalbėdamas apie ją nuo šiol turi vartoti išsireiškimą “čia, pas jus”, tuo tarpu kalbėdamas apie namus užjūryje – “o pas mus Anglijoje”. Tokios frazės kaip mat sustato viską į savo vietas ir bendraujantiems su tavimi nelieka jokių klausimų dėl tavo ateities planų, požiūrio ir t.t.
 • Pusmetis vištienos pakavimo nuošalioje Anglijos fermoje tave padarė moderniu europiečiu. Todėl ir tavo kalba turi tapti moderni. Nuo šiol tavo pasakojimuose  „pamainos viršininką“ turi keisti „supervaizeris“,  “ algalapį“ – „paislipas“. „mokesčius“ – „taksai“, „viršvalandžius“ – „overtaimai“ ir pan. Net jei tai bus vieninteliai tavo žinomi angliški žodžiai, vartok juos drąsiai, nes tavęs besiklausantys kaimiečiai privalo suvokti, jog prieš juos sėdi nebe eilinis Lietuvos pakraščio mužikėlis, o tikrų tikriausias europietis.
 • Tavo fantazija pusmetį kalėjo vištienos pakavimo ceche. Grįžęs namo, pasakodamas apie savo darbą ir atlyginimą, išlaisvink ją. Tegu išgirsta kaimiečiai, jog dirbi tu kažką nesunkaus ir įdomaus maisto gamybos srity, per mėnesį užkali tūkstančius svarų, bet dorai susitaupyti nepavyksta, nes viską išleidi alkoholiui, mergoms ir tūsams.
 • Pasakodamas apie Angliją nepamiršk pabrėžti, kokie asilai yra anglai, ir kaip tu, Lietuvos lygumų sūnus, juos maustai ir mokai gyventi. Tegu sužino bambalynuose besiridinėjanti Lietuvos provincija, kad viena iš svarbiausių pasaulio valstybių  iš tiesų tėra tik dundukų knibždėlynas.
 • Pameni kaip kadaise prieš kelionę nelabai drįsai bendrauti su gražiausiom kaimo panom? Kai jauteisi pilku, eiliniu, neįdomiu žmogeliu? Dabar viskas kitaip. Eik ir kalbink jas, įterpdamas kokį anglišką žodį sumesk vieną kitą bajeriuką, pasiūlyk palėkti į gamtą. Paaiškink joms, kad po baisių, storų,  burgerinių anglių, lietuvaitės tavo akiai – tikra atgaiva. Jei siųs tave velniop, nesidrovėk, išvadink žiurkėmis. O jei turėsi ūpo, iškeik ir riebiau. Dabar tau tai leidžiama. Dabar tu – užjūrio princas, o jei jos to nesupranta, nenusipelno jokios pagarbos.
 • Gerk bare, gerk pas gimines, draugelius ar šiaip pažįstamus. Surenk gamtoje pusžalių šašlykų ir alkoholio piknikus, paežerėj mėtyk tuščius bambalius ir laužyk beržiukus,  o desertui girtas lakstyk automobiliu po kaimą. Tegu visi mato ir žino, kad grįžai pailsėti ir leidi sau truputuką kultūringai atsipalaiduoti.
 • Progai pasitaikius vis pabrėžk, jog gyventi Lietuvoj – visiškas šūdas. Tegu žino čia likę, jog jie tėra tik menki, po mėšlą besimurkdantys šūdvabalėliai. Tiesa, tuo pačiu nepamiršk paaimanuoti, kad angluose nežmoniškus pinigus kainuoja cigaretės. Tegu pasidžiaugia tautiečiai bent jau tuo, jog nebrangiai bent jau tručytis gali.
 • Keliaudamas atgal į Angliją prieš skrydį vėl prisigerk. Lėktuvui pakilus, imk su draugeliais rėkauti, tualete užtrauk saldų cigaretės dūmą.  Priekaištaujančias, bet  nieko lietuviškai nesuprantančias “Ryanair’o” stiuardeses tiesiai šviesiai į akis vadink žiurkėmis, žertvomis. Jos nenusipelno jokios pagarbos, nes nesupranta, jog tu, didis Lietuvos sūnus, buvai grįžęs namo…

Taigi, mielas užjūrio tautieti, tokia ta elgesio atmintinė. Pasistenk įsiminti ir grįžęs namo ja vadovautis. Juk mums, bankų, valdžios ir monopolistų dusinamiems, pusalkaniams ir piktiems žmogeliams taip norisi ant kažko išdrėbti ant dūšių susikaupusį mėšlą…

P.S. Ypatingiems – “Auksinė Varpa” nesiekia įžeisti užsienyje gyvenančių tautiečių, o tiesiog mėgina pašiepti kai kuriuos susiformavusius elgesio ir požiūrių stereotipus. Viskas, apie ką kalbama įraše yra paremta tikrais faktais, todėl priekaištus dėl pernelyg sutirštintų spalvų iš anksto atmetame.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.2/10 (217 votes cast)
Elgesio atmintinė emigrantui, 9.2 out of 10 based on 217 ratings

Kategorijos: Kūryba, rašiniai ir pan. |

Komentarų: 51

 1. Aistė

  Ouch! geras koncentratas :)
  dar galėjote pridėti amžiną „netyčinį“ maišymą litai-svarai, centai-„pyškės“ :)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 2 votes)
 2. mariukas

  super 😉

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. vienastoks

  Perskaitęs apie autobusą ir ne tą kelio pusę net apsiašarojau. :) Puiki satyra, ačiū!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 2 votes)
 4. Valentina

  Tirai gera satiriska atmintine :) Db saugokyt, kad koks rajonlaiskai nepavogtu, kaip cia daznaiusiai su „Auksine varpa“ buna :)))

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 5. Mantas

  Jei kada teks išvykt užusienin padirbėt, turėsiu omeny šituos patarimus :)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. Bri

  Geras :) Bet juk taip ir būna su tais, mūsų šalelę palikusiais, kaimo berniokais 😀

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. Blogorama #609

  […] nuotolio užsienyje veikiausiai sumanys apsilankyti tėvynėje. Auksinė varpa paruošė jiems smulkią atmintinę, kaip elgtis kelyje ir parvykus. Jei atvirai, tai nepažįstu nė vieno dirbančio užsienyje, kuriam ji praverstų, bet skrisdamas […]

 8. Margo

  dar pridėčiau iš savo asmeninės patirties:
  Drąsiai eik į visus madingiausius sostinės barus. O jei ten susitiksi kokį užsienietį, pasistenk ant jo gerai užvaryti. Jei nepadės, pasiūlyk į galvą. Kad suprastų, jog dabar situacija apsivertė ir jis – tavo teritorijoje.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 3 votes)
 9. Julius

  Puikiai!
  Cia daug tokiu yra.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 10. Giedre

  „lėktuve šventei gyvenimą“ mirtinas 😀 😀
  siunčiau visiems draugams į Londoną, gal ir jie mirs iš juoko ir nebegrįš? 😀

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 11. Jonas

  Dar reikia nepamiršti tų, kurie lėktuve dalinasi savo telefono „gabalais“ su visais keleiviais. Iš pradžių galvojau, kad čia lenkų radiją pradėjo Ryanair grot, bet pasirodo, kad tautiečiai nesupranta draudimo laikyt telefonus išjungtus :)

  Saulė Reply:

  @Jonas, Kaip kuriuose telefonuose yra telefono būsena (flight mode), kuri leidžia skristi neišjungus telefono. O dėl dainų dalinimosi, tai jau tikrai.. Kai pagalvoji, tai ne vieni skrenda ir gal kitiem visai neįdomu kokią muziką jie klauso.. Nu bet ka,duokim žvaigždei jos valandą..

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 12. eewl

  čia nerealus. dar nepaminėta Svajonių Audinė.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 13. Jovar Petrič

  Kažin, o grįžus į Serbiją, Belgradą suveiktų šitie patarimai? :\

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 14. m

  oh, auksinis varpininke, vėl puikiai! :)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 15. kukumalu

  nors ir paremta tikrais faktais dalis punktu is tikruju tokie ir turetu buti net nebunant emigrantu, kad ir su drabuziu kainomis lietuvoje..
  p.s. nesu emigrantas 😉

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 16. punktyras

  Pastebėjimas apie maišomus angliškus ir lietuviškus žodžius labai tikslus :)
  Nors toks „išsidirbinėjimas“ būdingas ir emigracijos neragavusiems. Tiesiog taip demonstruojamas „krūtumas“.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 17. Profilio nuotrauka (varpininkas) varpininkas

  Lenkiu žemai galvą prieš visus komentatorius ir širdingiausiai dėkoju už pagyras:)

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 18. rolfas

  😀 neturiu komentaru:D 10 balu!!!!!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 19. zigmas2

  šis straipsnis parodo apie esančia siaubinga švietimo padėtį Lietuvoje ir to pasekmes.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -3 (from 5 votes)
 20. Dainius

  Galima buvo ir nepaleidziant jumoristines gaideles parasyti ir „giliau“. Na bent jau mano lukesciai buvo kitokie, pradejus skaityti straipsni. Autoriui gal daugiau reiketu susimastyti apie kokybe o ne kiekybe rasant. Bet aisku cia subjektyvi nuomoone. Siaip ar taip kai kam reiketu pasiskaitineti, kad smegeneles pramankstintu. Aciu uz straipsni.

  Profilio nuotrauka (varpininkas)

  varpininkas Reply:

  Na taip, aišku. kad buvo galima. Bet ne giliomis įžvalgomis „Auksinė varpa“ skirta…

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 21. Nata

  Dar pamirsot pamineti labai daznai naudojama zodeli „anyway“ jau tooooks jis populiarus, ypas tarp mamu – namu seimininkiu, kurios te ta ir tezino….ha haaaaa haaaaa

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 2 votes)
 22. Nata

  ir kaip bebutu gaila, bet tikrai susimaiso tas „pas mus“ „pas jus“, todel paprastai vartojame UK LT ir t.t o del svetymo ir t.t, LT tikrai zemo lygio, butent todel ir emigravome…:( ne del pinigu…

  Evaldas Reply:

  @Nata, Na taip LT buvo zemo lygio, bet man rodos su kiekvienu isvaziuojanciu tas lygis lietuvoj vis paauga :)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 2 votes)
 23. butu linksma, jei nebutu liudna...

  uoj..kaip lidna…………….

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 24. Irmantas

  Jooo. buvo juokinga 😀
  Na as asmeniskai gryzes i Lietuva taip nesielgsiu … Grysiu istaskyt bapkes ir daug daug gerti 😛

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 25. spygle

  blyn… geras.. labai liudna, kad i uzsieni isvaziuoja tik tokie… hmm.. nelabai ispruse tautieciais… Nors as UK dar neilgai, taciau kai isgirstu kalbant lietuviskai, nesu mieles is ten kuo toliau, nes tokie baisus zmones… Lietuvi belenkur lengva atpazinti, jei paziuri i zmogu ir pradedi galvoti, kad nuo jo gali gauti i galva – lietuvis.. Liudna, bet tokia realybe… Net man paciai kainavo daug vargo, kad visiems cia irodyciau, kad nesu tipine lietuve. Gerai, einu i pokalbi del darbo, uzdirbsiu milijona ir grizus pasisvaistysiu pinigais :DDD

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 3 votes)
 26. St

  Saunuoliai. Cia daug sviesos ir astraus dumo tiesos!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 27. Profilio nuotrauka (varpininkas) varpininkas

  Spygle> Na, kurį laiką teko laimės pagyvent užjūryje, tai galiu pasakyt jog ne tik tokie važiuoja. Išvažiuoja ir daug gabių, išsilavinusių žmonių. Teko sutikt malaizietį, kuris išgirdęs jog esu iš Lietuvos, puolė girt mūsų tautiečius. Pasirodo, dirbo angluose žmogus su dviem gydytojais lietuviais, tai tie, anot jo, buvo neeilinių gabumų ir darbštumo, labai nuoširdūs ir draugiški žmonės.Gyrėsi, jog net į Vilnių jį buvo atsivežę, ir jam čia labai patiko. Ne vieno ir ne dviejų šaunių lietuvių užjūriuose esama. Bėda ta, kad iš kaimų išvažiavęs budulynas nustelbia viską…

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +6 (from 6 votes)
 28. UK Alex -> LT Aleksiukas :)

  joop.. geras straipsniukaz :)
  tiksliai daug dalykeliu pastebeta 😉
  atsimenu panasiai buvo kai pats pirma kart gryzau i gimtine.. visas sviezias „Primark’inis“ 😀 ..dabar jau tai ‘neprikolas’ taip.. daba „Tiki Max’as“ valdo :DDD
  ne taip lengva atsikratyti ‘kaimo’ ar ‘budulio’ prigimties :) ‘gezas’ ir Londone ‘gezas’ :))
  p.s. as ne toks.. povelniu as ne toks.. 😀

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 2 votes)
 29. Rola

  Kvailas straipsnis tipo , ar nezinau kaip cia pavadint .Matyt autorius kartu su tuo vyruku tas vistas ten ir dulkino !!!Yra tukstanciai zmoniu , protingu , su aukstuoju , isvaziavusiu i ta Anglija .Yra besomokanciu aukstosise mokyklose .O apie tokius is Ariogalos ir Ukmerges neverta net rasyt .
  Gal kam ir juokinga , bet man graudu …

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -12 (from 12 votes)
 30. Profilio nuotrauka (varpininkas) varpininkas

  Aj, Rola, gal aš šį kart patylėsiu…

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 3 votes)
 31. UFB

  LOL. Tik tiek, kad ne visi emigrantai – kaimiečiai, kaip aprašyta. :)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 32. Profilio nuotrauka (varpininkas) varpininkas

  Na, aš ir nesakau, kad visi. Pačiam teko tokios duonos paragaut, tad teko visokių matyt. O straipsnis skirtas tiems patiems ypatingiausiems. Ir užgimė, kai eidamas namo pamačiau kaip miestelio centre treninguoti geziukai važinėdami su patrešusiu anglišku bmw mergičkas kabino…
  O kitą dieną kaip įrodymas, kad ne iš piršto laužtas šitas rašinukas, užsuko toks vyriokas ir klausia – „gal darbo turit“? Sakau „Tikrai ne“. Sako: „Bl@t gaidynas čia pas jus toj Lietuvoj. Jaučiu reiks varyt atgal į Angliją“….

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 3 votes)
 33. Kelmas

  Butina pamineti, kad reikia garsiai uzrekti apie turima bomba arba bomba lektuve, registruojantis Karmelavoj i Ryanairo skrydi! :)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 34. redvel

  Panašu, kad ne tik delfistai, bet ir rimtesni žmonės nesupranta humoro, o satyrą suabsoliutina visiems grįžtantiems emigrantams:
  http://www.lrytas.lt/-12452110.....lingas.htm

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 35. Profilio nuotrauka (varpininkas) varpininkas

  😀 Nu nieko sau… jaučiuosi pagerbtas ir pastebėtas. Turbūt ne kiekvienam rašinėtojui tenka sulaukt rimto žurnalisto dėmesio… Galvoju, gal reikėtų parašyt jam, kad atmintinės autorius joks intelektualas, o paprastas provincijos žmogelis, savo kailiu patyręs emigracijos dalią, savo akim matęs tokius kaubojų pasirodymus ir iš pačių emigravusių tautiečių girdėjęs nusiskundimus visais šitais dalykais…

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 36. Andrius Užkalnis

  Nesupraskite neteisingai: pats juokas man patiko (ačiū geroms širdims per Facebook jį pagarsinusioms), bet paskatino galvoti apie kitas šio dalyko puses.

  Mano straipsnis nebuvo Jūsų kūrinio kritika.

  Labai dėkui už gerą temą.

  Andrius Užkalnis
  uzkalnis@gmail.com

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 37. Andrius Užkalnis

  Be to, apgailestauju, kad nebuvo įdėtas linkas į Jūsų blogą, bet tai ne nuo manęs priklauso.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 38. Profilio nuotrauka (varpininkas) varpininkas

  viskas ok, gi visi puikiai žinom, kad iš skirtingų nuomonių galiausiai kada nors išsirutulioja tiesa. Tautiečiai komentaruose dar kartą turi progos viens kitam įrodinėt savo privalumus ir išsilot (jau geriau komentaruose nei gatvėj). Gal ir naiviai, bet visgi tikiuos, jog paskaitęs bent vienas žmogelis pamąstys, ar rašiniuose tikrai nėra nė kruopelės jo. Nesvarbu kas jis bebūtų – papuikęs emigrantas ar tėvynėj sėdintis piktas tautietis.

  Šiaip, prisipažinsiu, rašydamas atmintinę galvojau ir apie kitą dalį – pašiepiančią pavydžių, Lietuvoj likusių tautiečių požiūrį į išvykusius. Tik gavos taip, kad pirmoji turbūt per anksti išlindo į plačiuosius interneto vandenis.

  Dėkui už parodytą dėmesį. Dėl linko – nieko tokio, jokių pretenzijų reikšt net nedrįstu. Burbėjau tik tada, kai rašinys apie minimalią algą be nuorodos po internetą keliavo.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 39. ech!..

  su didziausiu apetitu skaitydavau Uzkalnio straipsnius. zavejausi gerai pasakojamomis istorijomis. bet:
  nuvyle tai, kad jis is po „varpininko“ nosies nukniauke tokia puikia ideja straipsniui.

  juk varpininkas sako: „mums, bankų, valdžios ir monopolistų dusinamiems, pusalkaniams ir piktiems žmogeliams taip norisi ant kažko išdrėbti ant dūšių susikaupusį mėšlą…“
  perpasakojo, praplete ir tiek. ech Uzkalni, Uzkalni!…

  zemi reveransai varpininkui! man daznai atrodo, kad gyvenime nera nieko vertesnio kaip moketi gerai papasakoti istorija.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 40. Andrius Užkalnis

  Gerbiamasai, aš nekniaukiau nieko, ir neperpasakojau.

  Aš komentavau straipsnį, kurį, beje, paskelbė delfyje ano portalo žmonės. Norėjau įdėti į AV link’ą, bet ne aš tvarkau Lietuvos Ryto tinklalapį.

  O kad geros istorijos pasakojimas yra pats svarbiausias visos literatūros elementas, tai kas čia ginčysis.

  Nenoriu, kad būčiau laikomas pasipenėjęs iš nepriklausomo blog’o. Įsidėjau savo tinklalapyje specialią padėką ir paaiškinimą.

  http://uzkalnis.blogspot.com/2.....ascio.html

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 41. Profilio nuotrauka (varpininkas) varpininkas

  to ech>
  Žinokit, kažkaip nesijaučiu apvogtas. Priešingai – net pamalonintas, kad sulaukiau rimtam leidiniui atstovaujančio žmogaus dėmesio ir net daviau šiokį tokį įkvėpimą straipsniui. O daugiau nei pusė tūkstančio komentarų po A.Užkalnio straipsniu, man bus puiki papildoma medžiaga, kai prisėsiu rašyt apie piktą, emigrantus plūstantį lietuvį. Bėda ta, kad paskausta galvą nardant po tas beprasmes komentatorių pjautynes.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 2 votes)
 42. simona

  Chebryte, o jums neapmaudu , kad to lietuvisko C5 tiek daug… ir kad mes juokiames is saves… Slektos isnyko, lordai tik anglai… Liko slabodke, kuri, deja, jau net Europarlamente turi balso teise…. Juoktis sveika, bet juokas pro asaras….:(

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 43. tomys

  pagarba autoriui-ei, geda prisipazint, bet pats taip elgiausi, aishku ne visose situacijose :)
  dabar gryzau i LT ir patapau eiliniu buru – vadybininku, bandau integruotis ish naujo, o kiek gasdinimu prisiklausiau priesh ishvaziuodamas ish UK, kad LT bus pzdc ir t.t. Dar karta pagarba aut. daugiau tokiu satyru

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 44. Emigrantas

  Emigrantu nera tiek daug kurie taip elgtusi,net ir pagal jusiu siuloma atmintine,bet man bunant Lietuvoje tai siurpas ima matant debiliska (ne visu ) lietuvaiciu elgesi,bet tikrai didele dalis jauciasi taip ,kaip emigranto atmintineje ir dar as ja galeciau gerokai papilditi .Zemas lygis,jeigu taip siulote ir kaimo emigrantams elgtis.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 45. Saulius

  Gerbiamieji,ta atmintine tikrai rase buves ar esamas emigrantas,taigi,tai teisybe 100%,kiek tokiu avigalviu sutinku skrisdamas Ryanairu ir dar sveciuodamasis Lietuvoje,apstu….

  Profilio nuotrauka (varpininkas)

  varpininkas Reply:

  rašė buvęs emigrantas

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 46. daiva

  butu gerai ,kad butu pratesimas.pvz.kaip tokiu buduliu gryztanciu zmonos,ko ne su gelemis laukia,o islydi su melynemis paakyje

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 47. Emigrantas

  Na tai puikiai subalansuota , Na uzskaitau , man patiko , tikrai linksmai pasijuokiau , gal kai teks gryzti namo ir pats taip elgsiuos , sunku pasakyti… :) tik man dar labai juokinga is susireiksminusiu tautieciu. Is kart puola akis draskyti , kad “ As ne toks “ 😀 visko yra viskokiu reikia , o kas liecia zodyna , tai cia tiksliai , nors UK jau pusantru metu , bet vistiek dar sakau pertrauka , o ne breikas ir pan… ir labai taikliai pastebeta su tuo pas mus. Visi cia tampa grynakraujai anglai , viskas pas juos 😀 nzn , kazkaip keista , nes anglai nelabai myli tuos emigrantus , ash cia esu tik del to jog savoj saly negaliu pragyventi. aisku pats kaltas , reikejo mokintis , kai buvo proga… db lenkiu kupra uz kapeikas , kelione y lt bus bankrotas… bet to nepaaishkinsi lt laukiantiems , nes kas nebuve galvoja jog cia pinigais lija… gyvent cia gali , bet pritaupyti kazka nelabai… gauciau darba Namuose uz 2000 litu , nereiktu jokios emigracijos svetur…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
Dienos akcijos | Dovanos | Nuolaidos
Uždaryti
Eiti prie įrankių juostos